16 Ocak 2016 Cumartesi

DERNEKLERİN VERGİ MUAFİYETİ


1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulması Kanunu (1)

BAZI DERNEK VE KURUMLARIN 
BAZI VERGILERDEN BÜTÜN HARÇ VE RESIMLERDEN 
MUAF TUTULMASINA ILISKIN KANUN (1)
Kanun Numarasi                 : 1606
Kabul Tarihi                         : 11/7/1972
Yayimlandigi R. Gazete      : Tarih : 20/7/1972   Sayi : 14251
Yayimlandigi Düstur           : Tertip : 5   Cilt : 11   Sayfa : 2840            

Madde 1 – (Degisik : 28/11/1990 - 3685/2 md.) (2)
Türkiye Kizilay Dernegi, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü, Türkiye Yardim Sevenler Dernegi ve resmi darülaceze kurumlari ile Darüssafaka Cemiyeti ve Yesilay Dernegi kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait oldugu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftir.(Ek cümle: 16/6/2009-5904/29 md.) Bu muafiyetlerin, Türkiye Kizilay Derneginin 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayili Kanuna göre yürüttügü faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kuruluslara ait iktisadi isletmelere sümulü yoktur.
Madde 2 – Milli Savunma Bakanligi ile Jandarma Genel Komutanligi ihtiyacina karsilik olarak, yurt içi ve yurtdisindan temin olunacak akaryakit ve yaglar için, her yil Bütçe Kanunu ile uygulanmakta olan bilümum vergi, resim, harç hisse, masraf ve zam muafiyeti Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanir. (3)
Madde 3 – (Degisik: 28/11/1990 - 3685/2 md.)
Kanunlarla veya imtiyaz sözlesmeleri ile Türkiye Kizilay Dernegi, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü, Türkiye Yardim Sevenler Dernegi ile resmi darülaceze kurumlarina, Darüssafaka Cemiyetine ve Yesilay Dernegine saglanan gelirlerden Hazine hissesi veya Inhisar Resmi alinmaz.
Madde 4 – Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Madde 5 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
——————————
(1)  Bu Kanunun adi, "Türkiye Kizilay Dernegi, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme kurumunun Bazi Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasina Dair Kanun" iken, 28/11/1990 tarihli ve 3685 sayili Kanunun 1 inci maddesiyle degistirilmis  ve metne islenmistir.
(2)  16/6/2009 tarihli ve 5904 sayili Kanunun 29 uncu maddesiyle bu maddeye eklenen cümle 1/1/2010 tarihinde yürürlüge girecektir.
(3) Ithalde alinan her her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayili Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldirilmistir.

1606 SAYILI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETIREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINI GÖSTERIR LISTE
Degistiren KanunYürürlüge
No.2860 sayili Kanunun degisen maddeleriGiris Tarihi
2104-17/7/1972
3685                                                 -5/12/1990
59041 1/1/2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder