16 Ocak 2016 Cumartesi

KURULUŞTA; TÜZÜKTE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

Dernek kurarken hazırlanacak tüzükte bulunması gerekli hususlar nelerdir? 
Dernek tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Derneğin adı ve merkezi.
b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
ı) Derneğin borçlanma usulleri.
j) Derneğin iç denetim şekilleri.
k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.
Dernek tüzüğünde kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla amacına uygun diğer hükümlere yer verilebilir.
DİKKAT 
Örnek dernek tüzüklerine www.dernekler.gov.tr adresindeki "Dernek Nasıl Kurulur" bölümünden ulaşılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder